Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

News & Activities

 • จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561-2563 เพื่อหารือถึงแนวทางการบริหารงานสมาคมฯ ปี 2562 @ 29-11-2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-14.00 น. นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ปีบริหารที่ 2561-2563 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561-2563 ขึ้น ณ ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด เซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อถือโอกาสเลี้ยงรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ…

 • เข้าพบผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เพื่อเยี่ยมคาราวะและหารือภารกิจสมาคมฯ @ 27-11-2561

  เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-14.30 น. นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคุณสายัณห์ ธนาไพศาล ได้เข้าพบ “นายนพดล ฉายปัญญา ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา” เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดระบบบริหารราชการให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชน ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างองค์กรภาครัฐ (กทม.)…

 • เข้าพบ “พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง” @ มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง (20-11-2561)

  เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคุณสาคร ตรีธนจิตต์ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) และคณะกรรมการบริหาร อาทิ คุณสอาด มาคราม/ คุณพีร์ วรรณชนะ /คุณคณธัช…

 • ร่วมงานพิธีเปิด “SIGN ASIA EXPO 2018 – APPPEXPO THAILAND” @ 08-11-2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิด “SIGN ASIA EXPO 2018 – APPPEXPO THAILAND”…

 • เข้าพบ “คุณชัชชาย เดชบัณฑิตย์” เพื่อปรึกษาภารกิจสมาคมฯ พร้อมอวยพรวันเกิด @ 08-11-2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ บริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (คุณสอาด มาคราม) ได้เข้าพบ…

 • ร่วมรับประทานอาหารและหารือเรื่องธุรกิจสื่อนอกบ้าน @ 06-11-2561

  เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ร้านอาหารกินลมชมสะพาน ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท.(คุณเขมทัตต์ พลเดช) พร้อมหารือเรื่องธุรกิจสื่อนอกบ้านที่สามารถทำงานเชื่อมโยงร่วมกันได้ เพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสในธุรกิจต่อไป

 • ร่วมงานเสวนาวิชาการ “ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างไร ให้ตรงใจและตรงจุด” @ 02-11-2561

  สมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างไร ให้ตรงใจและตรงจุด” ณ ห้อง 221 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการตีความเชิงกฎหมาย กรณีผู้กระทำผิดและบทลงโทษ และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย) กับผู้ประกอบการป้ายและโฆษณาและลูกค้าผู้ใช้บริการสื่อโฆษณาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • งานนี้ต้องไป SIGN ASIA EXPO 2018 – APPPEXPO THAILAND @ 8-11 NOV 2018

  “ไอบริก” เดินสายโรดโชว์หัวเมืองใหญ่ไทย – เทศ รุกโปรโมทการจัดงาน “SIGN ASIA EXPO 2018” พร้อมกันกับ “APPPEXPO THAILAND” เบอร์ 1 งานแสดงป้ายและสื่อโฆษณาจากเซี่ยงไฮ้ ชูไฮไลท์! ครบเครื่องเรื่องงานป้าย สื่อโฆษณา และการพิมพ์ดิจิตอล ระดมทัพ…

 • ร่วมประชุมหารือ “เรื่องภาษีป้าย” ร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น @ 17-10-2561

  เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ผ่านมา นายสันติธร ยิ้มละไม (รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และนางวิภา ธูสรานนท์ (ผู้อำนวนการสำนักบีิหารการคลังท้องถิ่น) พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เรียนเชิญ คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง…

 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสัมมนา “TRANSFER PRINTING TECHNOLOGY”

  สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ที่จัดโดยองค์กรพันธมิตรของสมาคมป้ายและโฆษณา

 • ประชาสัมพันธ์ SIGN ASIA EXPO 2018 – APPPEXPO THAILAND @ 8-11 NOV 2018

  สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่จัดโดยบริษัท ไอบริก จำกัด (IBRIX) ผู้นำงานเทรดโชว์วงการป้ายและโฆษณาของไทย และสำหรับในปี 2561 นี้ งาน SIGN ASIA EXPO จัดขึ้นเป็นปีที่…

 • ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 14 “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

  ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – วันที่ 1 ตุลาคม 2561)” ฉบับที่ 12 ระบุ ในช่วงวันที่ 30 กันยายน – 1…

 • สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมงาน “Franchise Trade Mission at the U.S. Ambassador’s Residence”

  สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ได้เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงาน U.S. Franchise Trade Mission to Thailand ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยงานนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา และร่วมจัดงานโดย International Franchise Association ซึ่งนำคณะตัวแทนแฟรนไชส์ 13 แบรนด์ ประกอบด้วย แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม…

 • ขอเชิญร่วม “บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิการรุนแรง”

  ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการป้ายโฆษณา” ร่วม >> บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิการรุนแรง

 • สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมงาน “SCREEN GO BOWLING ครั้งที่ 11”

  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “SCREEN GO BOWLING ครั้งที่ 11” ณ Blu-o Rhythm & Bowl…

 • ร่วมงานแถลงข่าว “ASIA PRINT EXPO 2019 ชูนวัตกรรมสู่โลกการพิมพ์แห่งอนาคต

  สมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป (FESPA) ยกระดับงานแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “ASIA PRINT EXPO 2019 ชูนวัตกรรมสู่โลกการพิมพ์แห่งอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30- 15.00 น. ณ โรงแรม…

 • นายกสมาคมฯ “เข้าพบรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา” เพื่อหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ที่ได้มีโอกาสเข้าพบ “รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา” (นายไทวุฒิ ขันแก้ว) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ

 • ร่วมงาน“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ประจำปี 2561

  สืบเนื่องด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…

 • ร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล “BCB BOSS CHARITY BOWLING” ครั้งที่ 1

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิเดอะบอสส์ ได้จัดกิจกรรมงานโบว์ลิ่งการกุศล “BCB BOSS CHARITY BOWLING ครั้งที่ 1” ณ Blu-o Rhythm & Bowl (ชั้น 2)…

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ “กันไว้ดีกว่าแก้ .. ถ้าแย่จะแก้ไม่ทัน” (INSURANCE FOR ASPA MEMBER)

  “กันไว้ดีกว่าแก้ .. ถ้าแย่จะแก้ไม่ทัน” !! ถึงเวลา..ที่เราต้องแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) !! อย่างที่ทราบกันอยู่ครับ.. สิ่งที่ควรทำก่อนอันดับแรกๆในการวางแผนการเงินและบริหารจัดการ ก็คือ การโอนความเสี่ยงบางส่วนไปไว้ที่อื่นก่อน หรือก็คือ “การทำประกันนั่นเอง” ไม่ว่าจะเป็น “ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ+ประกันวินาศภัย+ประกันรถยนต์+ประกันป้ายโฆษณา+และอื่นๆ”

 • ประกาศเตือนภัย “เตือน!! 37 จว.ระวังน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม”

  ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย “คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย” ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 09 สิงหาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ คือ ในวันที่ 9 ส.ค. 61 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

 • นายกสมาคมป้ายและโฆษณา จัดงานเลี้ยงรับรอง “คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์”

  สมาคมป้ายและโฆษณา ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง “คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์“ ภายใต้การบริหารงานของนายกสมาคมป้ายและโฆษณา ปีบริหารที่ 2561-2563 (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมหารือการบริหารงานสมาคมฯ และเรียนเชิญท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อย่างเป็นทางการ ณ ร้านอาหารเพลินซีฟู้ด (ห้องวิภาเพลิน 1) ถ.วิภาวดี

 • สมาคมป้ายและโฆษณา จับมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำวิจัย “ภาษีป้าย”

  ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ลงนามร่วมกับ คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ในการจัดทำวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของการเพิ่มอัตราภาษีป้าย โดยมีคณะผู้บริหารสมาคมฯ และคณาจารย์ผู้จัดทำวิจัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

 • ประชุมคณะผู้แทน ผู้ประกอบการสื่อนอกบ้าน 01.05.2561

  คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง (นายกสมาคมป้ายและโฆษณา) เชิญคณะผู้แทน “ผู้ประกอบการสื่อนอกบ้านรายใหญ่” เข้าร่วมรับประทานอาหารณ ร้าน T.House (ทีเฮาส์) วิภาวดี พร้อมหารือ 2 ประเด็น อันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

 • ประชุมคณะผู้แทน ผู้ประกอบการสื่อนอกบ้าน 23.04.2561

  คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง (นายกสมาคมป้ายและโฆษณา) เชิญคณะผู้แทน “ผู้ประกอบการสื่อนอกบ้านรายใหญ่” เข้าร่วมรับประทานอาหาร พร้อมหารือเรื่อง “การจัดทำวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบการเพิ่มอัตราภาษีป้าย และแนวทางการเลือกตั้งนายกสมาคมป้ายและโฆษณา ปีบริหารที่ 2561-2563”

 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ วงการป้ายโฆษณาร่วมกิจกรรม “HP Latex Contest” @ ชิงรางวัลมูลค่า 499,000-.

  ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการป้ายโฆษณา” เข้าร่วมฉลองครบรอบ 10 ปีกับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Latex (สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Latex พร้อม โซลูชั่น เป็นเทคโนโลยีที่สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ งานตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย หรืออาคารสำนักงานต่างๆ ทั้งการพิมพ์เพื่อห่อหุ้มเปลี่ยนสีรถ ฯลฯ…

 • ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “The Future of Label Printing to 2021”

  สำหรับเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ TSGA ( สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ) จัดงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “The Future of Label Printing to 2021” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา…

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (AGM’61)

  ตามที่สมาคมป้ายและโฆษณา ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมป้ายและโฆษณาแล้ว เพื่อรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่พึงปฏิบัติเสมอมา อีกทั้งนับเป็นจังหวะเวลาอันดีที่สมาชิกทุกท่าน จะได้มาพบปะสังสรรค์ อัพเดทเรื่องราวต่างๆ การนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์รัชดา บอลรูม ชั้น…

 • ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 4 “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2561)”

  ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย“พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2561)” ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 22 เมษายน 2561โดยมีสาระสำคัญ คือ ในช่วงวันที่ 24-27 เมษายน 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง…

 • กันไว้ดีกว่าแก้ “ประกันภัยสำหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา” (INSURANCE FOR ASPA MEMBER)

  สงกรานต์นี้ … พายุฤดูร้อนถล่มหนัก!! ใครได้รับผลกระทบ? ใครเดือดร้อน? ** ควรกันไว้ดีกว่าแก้ ถ้าแย่จะแก้ไม่ทันนะครับ ** โครงการ “แผนการประกันภัยสำหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา” คือ หนึ่งทางเลือกที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการองค์กรของสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา ต้นทุนค่าใช้จ่ายมีอยู่แล้ว ทำอย่างไรถึงจะช่วยลดต้นทุนได้บ้าง สมาคมฯ ขอเป็นตัวช่วยหนึ่งเพื่อประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ของท่าน