Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ขอเชิญร่วม “บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิการรุนแรง”

ขอเชิญร่วม “บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิการรุนแรง”
September 18, 2018 dhammarong
สมาคมฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ที่จัดโดยองค์กรพันธมิตรของสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA
 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>


ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการป้ายโฆษณา”

ร่วม >> บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิการรุนแรง <<

ภายใต้โครงการ “สื่อสานใจ สู่พลังความรักให้กับเด็กพิการรุนแรง”

เนื่องในโอกาสที่สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อโฆษณาแห่งประเทศไทย (MAAT) 

จะมีอายุครบ 11 ปี ในการในเดือนตุลาคม 2561

หัวใจของการสื่อสารคือการเข้าถึงความรู้สึกของทุกคน

การสานความสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

ถึงแม้บางสาร ไม่สามารถถูกสื่อออกมาได้ด้วยภาษา

แต่เราสานได้ด้วยใจ

ในวันเกิดของสมาคมปีนี้ เราขอทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสาน

จากผู้ให้ สู่ผู้รับด้วยใจ

ประสานความปรารถณาดีที่มีให้

สานใจของกลุ่มที่อาจถูกมองข้าม ให้เข็มแข็ง

สานใจให้ใครซักคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สื่อ สานใจ

ให้ สมาคมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการทางสมอง บ้านแม่นก

ได้ติดปีกให้น้องๆ และผู้ปกครอง ได้บินสูงขึ้นสู่การพัฒนาที่ดีต่อไป

****************************

             สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อโฆษณาแห่งประเทศไทย (MAAT)  โดยคุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน และคณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ในสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการ บ้านแม่นก เพื่อสืบสานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาหรับเด็กพิการรุนแรง ที่มีมาตรฐานและแบบอย่างที่ดีจากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และหารายได้สมทบทุนค่าก่อสร้างดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนพี่น้องในวงการสื่อป้ายโฆษณา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารเรียนฯ 

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2561

โครงการ:“สื่อสานใจ สู่พลังความรักให้กับเด็กพิการรุนแรง”

วันที่จัดกิจกรรม :19  ตุลาคม 2561 (เยี่ยมครอบครัวเด็กพิการที่สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการ บ้านแม่นก พร้อมรับประทานอาหารกลาง)

Time: 10.00-14.00 น.

สถานที่: สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการ บ้านแม่นก  (สายไหม 54  กรุงเทพมหานคร)

ระยะเวลาการรับบริจาค: ตั้งแต่วันนี้ – 12 ตุลาคม 2561

วิธีการบริจาค: บัญชี “สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรี่ยม บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 

                           หรือ Link http://mediaagencythai.com/meeting/?title=MTk=

(กรุณาอีเมลใบ Pay-in มาที่ mediaagencythai@gmail.com / Fax : 02-126-5451 ภายใน 12-10-61)

** ต้องการใบเสร็จ (บริษัทสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ รอประมาณ 3 อาทิตย์ โดยสมาคม MAAT จะเป็นผู้ประสานงาน)

 

สมาชิกท่านใดสนใจ

ร่วม “พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมผู้ด้อยโอกาส”

หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณฝน
mediaagencythai@gmail.com

Mobile : 081-668-5018

วิธีการบริจาค: