Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กันไว้ดีกว่าแก้ .. ถ้าแย่จะแก้ไม่ทัน” (INSURANCE FOR ASPA MEMBER)

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กันไว้ดีกว่าแก้ .. ถ้าแย่จะแก้ไม่ทัน” (INSURANCE FOR ASPA MEMBER)
August 9, 2018 dhammarong
“กันไว้ดีกว่าแก้ .. ถ้าแย่จะแก้ไม่ทัน”
!! ถึงเวลา..ที่เราต้องแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) !!
อย่างที่ทราบกันอยู่ครับ.. สิ่งที่ควรทำก่อนอันดับแรกๆในการวางแผนการเงินและบริหารจัดการ
 ก็คือ การโอนความเสี่ยงบางส่วนไปไว้ที่อื่นก่อน หรือก็คือ “การทำประกันนั่นเอง” ไม่ว่าจะเป็น      “ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ+ประกันวินาศภัย+ประกันรถยนต์+ประกันป้ายโฆษณา+และอื่นๆ”
การทำประกันภัยก็เปรียบ☔เสมือนร่? เพราะเวลาที่ฝนไม่ตก? การพกร่มไว้ก็อาจดูเกะกะ จะเป็นภาระ  ไม่คล่องตัว แต่เมื่อฝนตก???หรือมีพายุลมแรง การมีร่มไว้ก็สามารถป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนได้นะครับ การทำประกันภัยจึงจำเป็นที่จะต้องซื้อก่อนที่จะใช้ หรือเพื่อมีไว้ก่อนยามฉุกเฉิน หากแต่เมื่อยามจำเป็นนั้นมาถึง เช่น กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุต่อชีวิตทรัพย์สิน หรือต่อธุรกิจที่เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด
เมื่อทำประกันภัยไว้ ก็จะ “มีเงินสำรองไว้สำหรับภาวะฉุกเฉิน” ได้ทันท่วงทีครับ
ทุกวันนี้คนเราต้องเจอกับความเสี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆ กันมากขึ้น ไม่ว่าจะภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะแปลกมากขึ้น เพราะมลพิษที่มนุษย์เราสร้างขึ้นกันอย่างไม่หยุดหย่อน ไหนจะภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากรถรามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมาย หรือภัยจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ ยิ่งทำให้ต้องระมัดระวังในชีวิต และทรัพย์สินของท่านให้มาก
ในเมื่อท่านเป็นสมาชิกสมาคมฯ …จะจ่าย “ประกัน” ให้แพงไปทำไม? 

สมาคมป้ายและโฆษณาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อผลักดันและสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ของสมาชิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านให้มีศักยภาพและยั่งยืน …
 
ภารกิจหลักของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และผลักดันให้สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมของสมาชิก สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร 
ทำให้สมาคมฯ เป็นที่พึ่ง หรือเป็นศูนย์กลางของสมาชิกผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้มีโอกาสทำ “ประกันภัย”ทุกประเภทของการประกันภัย ในราคาที่เหมาะสมและความคุ้มครองที่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างดีที่สุดและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของสมาชิกผู้เอาประกันได้เป็นอย่างดี  ยามเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน 
โครงการ “แผนการประกันภัยสำหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา” คือ หนึ่งทางเลือกที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการบริหารจัดการองค์กรของสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา
 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายมีอยู่แล้ว ทำอย่างไรถึงจะช่วยลดต้นทุนได้บ้าง
สมาคมฯ ขอเป็นตัวช่วยหนึ่งเพื่ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ของท่าน 
 
ท่านสามารถขอรับอัตราค่าเบี้ย (ตามแผนที่ท่านเลือก)
ได้ที่สมาคมป้ายและโฆษณา @ โทร.02-521-8255 / 084-668-1993