Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “The Future of Label Printing to 2021”

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “The Future of Label Printing to 2021”
May 7, 2018 dhammarong

เรียน สมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา

สมาคมฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่จัดโดยองค์กรพันธมิตรของสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA)

สำหรับเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ –> TSGA ( สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย )  

จัดงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “The Future of Label Printing to 2021”

ในวันศุกร์ที่  11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-14.00  น.  

ณ  ห้อง Amber 3  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท

ปี 2021 ธุรกิจการพิมพ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร…!!!

ปี 2021 ธุรกิจการพิมพ์ Label จะเปลี่ยนไป …!!!

ปี 2021 ทำไมถึงเปลี่ยน? อะไรเปลี่ยน? เปลี่ยนอย่างไร?

หาคำตอบได้กับเสวนาครั้งแรก ครั้งสำคัญกับนักวิเคราะห์รุ่นใหม่  และนักวิเคราะห์รุ่นใหญ่

ที่จะมาไขคำตอบถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 ที่จะทำให้ธุรกิจการพิมพ์ Label เปลี่ยนแปลงไป

(ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รวมอาหารกลางวันและคอฟฟี่เบรค) 

รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่งเท่านั้น 

**ภายในวันอังคารที่ 8  พฤษภาคม 2561**

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วม “ชมงาน” หรือร่วม “งานสัมมนา” 
กรุณาติดต่อ @ คุณสุภาพร ภักดีโชติ / คุณรวิกาญจน์  ทาพันธ์  (เจ้าหน้าที่สมาคม TSGA)

โทรศัพท์  02-5096653 , 02-9445393  โทรสาร 02-5096654 

E-mail  : secretary@thaiscreenprinting.or.th

หรือลงทะเบียนผ่านเว็ปไซด์  Click ->  https://goo.gl/forms/7iUQfWsZSEzkBT6A3

การชำระเงิน   >>โอนเงินเข้า “สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย”

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูน้ำ  บัญชีกระแสรายวัน 

เลขที่บัญชี 106-3-13241-7

เมื่อท่านโอนเรียบร้อยแล้วรบกวนส่ง Pay In Slip มาที่สมาคม TSGA 

E-mail: secretary@thaiscreenprinting.or.th