Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

Home

N&A-Decor
 • ประกาศเตือนภัย –> “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” # ฉบับที่ 12 (141/2560) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560

  เรื่อง ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน เรียน สมาชิกสมาคมป้ายโฆษณาทุกท่าน เอกสารแนบท้าย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 12 (141/2560) เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 09…

 • คณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา เข้าพบ “คุณกฤษฎา ศิริพิบูลย์” ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

  คณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา เข้าพบ “คุณกฤษฎา ศิริพิบูลย์” ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือสถานการณ์ความคืบหน้าเรื่องภาษีป้าย

 • ร่วมงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 2 และจัดสัมมนาหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์สื่อนอกบ้าน สู้สงครามดิจิตอล” จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 2 พร้อมจัดสัมมนาหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์สื่อนอกบ้าน สู้สงครามดิจิตอล”

qoute-parallax01

ohm-movement-decor-1
 • Nielsen เผยข้อมูลการใช้งบโฆษณา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  Nielsen ประเทศไทย เผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบโฆษณา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยแบ่งตามประเภทสื่อต่างๆ พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่ารวมการใช้งบโฆษณารวมกันทั้งสิ้น 7,988 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย (กุมภาพันธ์ 2559: 8,585 ล้านบาท) โดย 3 อันดับแรกของสื่อที่ใช้งบโฆษณามากที่สุด…

 • ทีเอสเอฟชิงสื่อนอกบ้านหมื่นล. เพิ่มเทคโนโลยีARขยายตลาด

  ตลาดสื่อนอกบ้านหมื่นล้านสดใส “ทีเอสเอฟ” เฟ้นเครื่องมือใหม่ เทคโนโลยี AR ตอบโจทย์สินค้า เร่งเครื่องติดตั้ง ป้ายหน้าร้านเซเว่นฯเพิ่มอีก 3,000 สาขา คาดสิ้นปีรายได้แตะ 677 ล้าน นายภัคณัฏฐ์ ภูมิชิษสานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)…

 • “เดนท์สุ”เล็งซื้อโลคอลดิจิทัลเอเยนซี่ เสริมทัพธุรกิจรับเทรนด์ตลาดเปลี่ยน

  เดนท์สุ อีจีส เน็ตเวิร์ค ปรับรับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน เร่งปรับองค์กรต่อเนื่อง ชูจุดขายบริการครบวงจร เล็งซื้อกิจการโลคอลดิจิทัลเอเยนซี่เสริมทัพรับสื่อดิจิทัลขยายตัว คาดสิ้นปีโต 10% จากปีก่อน นายวิชัย สุภาสมบูรณ์ ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เดนท์สุ อีจีส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย จำกัด หรือ…

knowledge-Decor
 • ADVERTISING INFORMATION SERVICES DATA NIELSEN

  ข้อมูล Advertising สำหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา

 • กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

  กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

 • เกร็ดความรู้ภาษีป้าย

  ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใดๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา

รับข้อมูลข่าวสาร

รับข้อมูลข่าวสาร

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

รับการบริการที่ดี

รับการบริการที่ดี

ได้รับการบริการที่ดี อาทิ ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย ข้อมูลด้านประกันภัย เป็นต้น

สิทธิ์รับการประชาสัมพันธ์

สิทธิ์รับการประชาสัมพันธ์

ได้สิทธิ์รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทท่านบนเว็บไซต์สมาคมฯ

รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษในกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น หรือได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษในการจองพื้นที่ภายในงาน Sign Asia Expo และอื่น ๆ

สมาชิกสามารถ Supply สินค้า

สมาชิกสามารถ Supply สินค้า

สมาชิกสามารถ Supply สินค้าที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอย่างยุติธรรม

พันธมิตรเครือข่ายวิชาชีพ

พันธมิตรเครือข่ายวิชาชีพ

เกิดพันธมิตรเครือข่ายวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของสมาชิก

การเชื่อมโยงรายได้ระหว่างธุรกิจ

การเชื่อมโยงรายได้ระหว่างธุรกิจ

เกิดการเชื่อมโยงรายได้ระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันของสมาชิกผู้ประกอบการแต่ละราย

ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย

ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย

เกิดการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย CLMV หรือ มุ่งสู่ความเป็นสากล

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมร่วมกัน

useful-web-aspa_ipad

qoute-parallax02-B

safety-tag-2017

SAFETY’17-18 มีประโยชน์อย่างไร

เป็นเครื่องหมายแสดงความรับผิดชอบของเจ้าของโครงป้ายโฆษณา

เป็นเครื่องหมายที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ลูกค้า หรือผู้พบเห็นว่า “ป้ายโฆษณามั่นคงแข็งแรง”

เป็นเครื่องหมายที่แสดง “ป้ายโฆษณามั่นคงแข็งแรง” ต่อหน่วยงานราชการและเกี่ยวข้อง

เป็นเครื่องหมายแสดงความปลอดภัย ตามมาตรฐานวิศวกรรมของป้ายโฆษณา

คุณสมบัติของป้ายที่เข้าเกณฑ์ได้รับใบรับรองความมั่นคงแข็งแรง

1

ป้ายที่มีใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ป้ายที่ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างเพราะป้ายก่อสร้างมาก่อนปี พ.ศ. 2533
(สำเนาใบเสียภาษีป้าย หรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าของป้ายดังกล่าว ก่อน พ.ศ.2533)

2

มีแบบแปลนทางด้านวิศวกรรม , รายการคำนวณ , พร้อมลายเซ็นรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ

3

ป้ายต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกร ตรวจสอบที่จดทะเบียนไว้กับกรมโยธา

4

ป้ายต้องมีแผนการซ่อมบำรุงรักษาป้ายตามข้อกำหนดของวิศวกร ผู้ตรวจสอบที่จดทะเบียนไว้กับกรมโยธา

5

ป้ายต้องมีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบคุคลภายนอก

6

ลักษณะของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้าย

7

ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป