Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

Home

 • กรมอุตุฯประกาศเตือนภัยพายุไซโคลน “อำพัน” ฉบับที่ 5 @ 19-05-2563

  สมาคมฯ ออกจดหมายแจ้งให้ท่านสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่าน ระมัดระวังอันตรายจากพายุไซโคลน “อำพัน” !!! ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัย เรื่องพายุไซโคลน “อำพัน” บริเวณอ่าว เบงกอล ฉบับที่ 5 (118/2563) (มีผลกระทบถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563) ลงวันที่ 19…

 • ขอแสดงความยินดีกับ “คุณกิติชัย ศรีจำเริญ” นั่งนายกสมาคมป้ายฯ คนใหม่ !!!

  …นายกฯใหม่ย้ำ!! จะนำพาสมาชิกให้พ้นวิกฤต COVID-19 หลังจากนี้ OOH จะปัง !!! กว่าเดิม… ตามที่สมาคมป้ายและโฆษณา ได้จัดให้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมป้ายและโฆษณาปีบริหารที่ 2563-2565 โดยวิธีการพิเศษในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ (ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19) เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสมาคมป้ายและโฆษณาประจำปี 2563-2565 เกิดความชัดเจนและเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่อนอกบ้าน และยังคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของการบริหารงานของสมาคมป้ายและโฆษณา ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6…

 • แจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลง E-mail @ สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA)

  แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อของสมาคมป้ายและโฆษณา สืบเนื่องด้วยทางสมาคมป้ายและโฆษณา ได้เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในการใช้งานอีเมล์ (E-mail) สำหรับการติดต่อ สมาคมฯ จึงขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีเมล์ (E-mail) ดังนี้

qoute-parallax01

 • 8 บทสรุป “ธุรกิจสื่อโฆษณา” เมื่อ COVID-19 ตัวเร่งเปลี่ยน Media Landscape ครั้งใหญ่สู่ยุค “Next Normal”

  วิกฤต COVID-19 รุนแรง และสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นวงกว้าง และทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ “ธุรกิจสื่อโฆษณา” ที่การแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยคาดการณ์ว่าเม็ดเงินสื่อโฆษณาในประเทศไทยปี 2563 อยู่ที่กว่า 77,000 ล้านบาท ถือว่าต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ที่สำคัญ “COVID-19”…

 • “แพลน บี มีเดีย” ขายหุ้น MACO 9.98% ปัจจุบันยังถือ 9.9778%

  แพลน บี มีเดีย” ขายหุ้น มาสเตอร์ แอด 9.9778% ปัจจุบันยังถือ 9.9778% สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยเป็นรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ…

 • แต่งตั้ง “ฉาย บุนนาค” นั่งบอร์ด อควา

  ที่ประชุมบอร์ดอควา มีมติแต่งตั้งนายฉาย บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีมติสำคัญเกี่ยวกับการแจ้งลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก…

 • ADVERTISING INFORMATION SERVICES DATA NIELSEN

  ข้อมูล Advertising สำหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา

 • กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

  กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

 • เกร็ดความรู้ภาษีป้าย

  ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใดๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา

รับข้อมูลข่าวสาร

รับข้อมูลข่าวสาร

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

รับการบริการที่ดี

รับการบริการที่ดี

ได้รับการบริการที่ดี อาทิ ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย ข้อมูลด้านประกันภัย เป็นต้น

สิทธิ์รับการประชาสัมพันธ์

สิทธิ์รับการประชาสัมพันธ์

ได้สิทธิ์รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทท่านบนเว็บไซต์สมาคมฯ

รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษในกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น หรือได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษในการจองพื้นที่ภายในงาน Sign Asia Expo และอื่น ๆ

สมาชิกสามารถ Supply สินค้า

สมาชิกสามารถ Supply สินค้า

สมาชิกสามารถ Supply สินค้าที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอย่างยุติธรรม

พันธมิตรเครือข่ายวิชาชีพ

พันธมิตรเครือข่ายวิชาชีพ

เกิดพันธมิตรเครือข่ายวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของสมาชิก

การเชื่อมโยงรายได้ระหว่างธุรกิจ

การเชื่อมโยงรายได้ระหว่างธุรกิจ

เกิดการเชื่อมโยงรายได้ระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันของสมาชิกผู้ประกอบการแต่ละราย

ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย

ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย

เกิดการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย CLMV หรือ มุ่งสู่ความเป็นสากล

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมร่วมกัน

qoute-parallax02-B

SAFETY’18-19 มีประโยชน์อย่างไร

เป็นเครื่องหมายแสดงความรับผิดชอบของเจ้าของโครงป้ายโฆษณา

เป็นเครื่องหมายที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ลูกค้า หรือผู้พบเห็นว่า “ป้ายโฆษณามั่นคงแข็งแรง”

เป็นเครื่องหมายที่แสดง “ป้ายโฆษณามั่นคงแข็งแรง” ต่อหน่วยงานราชการและเกี่ยวข้อง

เป็นเครื่องหมายแสดงความปลอดภัย ตามมาตรฐานวิศวกรรมของป้ายโฆษณา

คุณสมบัติของป้ายที่เข้าเกณฑ์ได้รับใบรับรองความมั่นคงแข็งแรง

1

ป้ายที่มีใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ป้ายที่ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างเพราะป้ายก่อสร้างมาก่อนปี พ.ศ. 2533
(สำเนาใบเสียภาษีป้าย หรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าของป้ายดังกล่าว ก่อน พ.ศ.2533)

2

มีแบบแปลนทางด้านวิศวกรรม , รายการคำนวณ , พร้อมลายเซ็นรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ

3

ป้ายต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกร ตรวจสอบที่จดทะเบียนไว้กับกรมโยธา

4

ป้ายต้องมีแผนการซ่อมบำรุงรักษาป้ายตามข้อกำหนดของวิศวกร ผู้ตรวจสอบที่จดทะเบียนไว้กับกรมโยธา

5

ป้ายต้องมีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบคุคลภายนอก

6

ลักษณะของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้าย

7

ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป