Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมงาน “SCREEN GO BOWLING ครั้งที่ 11”

สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมงาน “SCREEN GO BOWLING ครั้งที่ 11”
September 13, 2018 dhammarong

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “SCREEN GO BOWLING ครั้งที่ 11” ณ Blu-o Rhythm & Bowl (ชั้น 5) สยามพารากอน เวลา 10.00 – 14.00 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพความร่วมมือ พบปะสังสรรค์ พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกและองค์กรเครือข่ายพันธมิตร

ทั้งนี้ นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ได้มอบหมายให้ผู้แทนสมาคมป้ายและโฆษณาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว