Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ประกาศเตือนภัย “เตือน!! 37 จว.ระวังน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม”

ประกาศเตือนภัย “เตือน!! 37 จว.ระวังน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม”
August 9, 2018 dhammarong

เรื่อง     ประกาศเตือนภัย เตือน!! 37 จว.ระวังน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม

เรียน    สมาชิกสมาคมป้ายโฆษณาทุกท่าน

เอกสารแนบท้าย  

  1. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่20 ลงวันที่ 09 สิงหาคม 2561
  2. เตือน!! 37 จว.ระวังน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม(แหล่งข่าว “คมชัดลึก” ลงวันที่ 09-08-2561)
  3. ปภ.แนะรับมือ – รู้ทัน “คลื่นลมแรง” / ปภ.แนะเรียนรู้ – รับมืออุทกภัย / ปภ.แนะโดยสารเรือ – แก้ไขเหตุฉุกเฉิน

ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย “คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย”  ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 09 สิงหาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ คือ ในวันที่ 9 ส.ค. 61ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มไว้ด้วย โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามภาคต่างๆ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคล่นถล่มไว้ด้วย

สมาคมฯ จึงได้ออกจดหมายแจ้งให้ท่านสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่าน ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น แลเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบการโครงป้ายโฆษณาทุกท่าน  เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ โครงป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติดังกล่าว ประจำปี 2561 ในโครงการ SAFETY’18-19   ดังตัวอย่าง

สมาชิกเจ้าของโครงป้ายท่านใดสนใจร่วมโครงการ 

“ป้ายมั่นคงแข็งแรงประจำปี 2561” (SAFETY’18-19) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมป้ายและโฆษณา” 

โทร 02-521-8255 หรือ 084-668-1993

หมายเหตุ: ปภ.แนะเรียนรู้ – รับมืออุทกภัย ดำเนินชีวิตช่วงฤดูฝนปลอดภัย