Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ร่วมประชุมหารือการควบคุมความสว่างของจอ LED กองควบคุมอาคาร

ร่วมประชุมหารือการควบคุมความสว่างของจอ LED กองควบคุมอาคาร
July 6, 2016 dhammarong

“ผู้แทนสมาคม (คุณศักดิ์สิน ทวีอภิรดีทองคำ) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมป้ายโฆษณา LED”
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

คุณศักดิ์สิน  ทวีอภิรดีทองคำ (ปฎิคมสมาคมฯ ) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมร่วมกับ ผอ.กองควบคุมอาคาร นายไทวุฒิ  ขันแก้ว (ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา ) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เพื่อหาแนวทางควบคุมความสว่าง จอ LED