Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

News & Activities

 • เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 17.30–20.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ผู้แทนสมาคมป้ายและโฆษณา ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย พร้อมรับฟังการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Digital Marketing…

 • ขอความร่วมมือ “ปิดไฟป้ายโฆษณา 1 ชั่วโมง” เพื่อลดโลกร้อน

  ตามที่ กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ FEED ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour)” พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละเมือง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1…

 • พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 7 (152/2560) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

  ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ในช่วงวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้…

 • ประกาศเตือนภัย –> “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” # ฉบับที่ 12 (141/2560) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560

  เรื่อง ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน เรียน สมาชิกสมาคมป้ายโฆษณาทุกท่าน เอกสารแนบท้าย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 12 (141/2560) เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 09…

 • คณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา เข้าพบ “คุณกฤษฎา ศิริพิบูลย์” ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

  คณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา เข้าพบ “คุณกฤษฎา ศิริพิบูลย์” ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือสถานการณ์ความคืบหน้าเรื่องภาษีป้าย

 • ร่วมงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 2 และจัดสัมมนาหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์สื่อนอกบ้าน สู้สงครามดิจิตอล” จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 2 พร้อมจัดสัมมนาหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์สื่อนอกบ้าน สู้สงครามดิจิตอล”

 • นายกสมาคมป้ายและโฆษณา เข้าพบ ดร.พงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ เพื่อเยี่ยมคารวะ และสอบถามความคืบหน้าภาษีป้าย

  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ได้มีโอกาสเข้าพบ ดร.พงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์

 • นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “FESPA ASIA 2017”

  FESPA ASIA กลับมาในครั้งนี้ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย นำการออกแบบสู่การผลิตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เป็นอนาคตของโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ตลาดโลกในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านสินค้าสร้างสรรค์ในโลกตะวันออก และในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับโลก

 • นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “2017…Industry Update”

  เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น.นายกสมาคมป้ายและโฆษณา( คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “2017…Industry Update”  เพื่อรับฟังถึงทิศทางการเติบโต และความเคลื่อนไหวในธุรกิจมีเดียเอเยนซี่ในปี 2017

 • สมาคมป้ายและโฆษณามอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

  ภายใต้ “โครงการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมป้ายและโฆษณาร่วมใจช่วยพี่น้องชาวใต้” จำนวน 356,100 บาท ให้แก่ ท่านจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ผู้แทนบริษัท ซีน สเปซ พลัส จำกัด เข้าเยี่ยมอวยพรนายกสมาคมป้ายเเละโฆษณา

  เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. บริษัท ซีน สเปซ พลัส จำกัด โดยคุณอรภิญญา เบญจมณีโชค และคุณนิลมณี ต๊ะสุทา ได้เข้าพบนายกสมาคมป้ายเเละโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) เพื่อเยี่ยมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่…

 • ผู้แทน บริษัท ไอบริก จำกัด เข้าเยี่ยมอวยพรนายกสมาคมป้ายเเละโฆษณา

  เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. คุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ และคุณศิรภรณ์ ภูมิสุขสันต์ เป็นผู้แทน คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอบริก จำกัด และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ เข้าเยี่ยมอวยพรนายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง)…

 • เข้าพบ คุณชัชชาย เดชบัณฑิตย์ และคุณสุวิทย์ ธนาไพศาล เพื่อเยี่ยมอวยพรปีใหม่

  เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา และคณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา (อาทิ คุณสอาด มาคราม /คุณศักดิ์สิน ทวีอภิรดีทองคำ /คุณพงศ์สิริ  อรุณรุ่งโรจน์/ คุณฐานันดร ทองเปลว / คุณอาทิตยา  นพคุณ…

 • เข้าพบนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา และคณะกรรมการสมาคม (อาทิ คุณสอาด  มาคราม/ คุณพงศ์สิริ  อรุณรุ่งโรจน์ /คุณอาทิตยา  นพคุณ) ได้มีเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ…

 • เข้าพบ ผอ.กองควบคุมอาคาร และ ​​ผอ.สำนักงานออกแบบ เพื่อเยี่ยมอวยพรปีใหม่ 2560

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา พร้อมคณะฯ เข้าพบผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร และ ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ เพื่อเยี่ยมอวยพรปีใหม่ 2560

 • ให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการ PPTV MUAY THAI FIGHT NIGHT ปี 2560

  สมาคมป้ายและโฆษณาให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) ในรายการ PPTV MUAY THAI FIGHT NIGHT ปี 2560

 • เยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา และคณะกรรมการสมาคม ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ท่านจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • นายกสมาคมป้ายและโฆษณา เข้าพบ “ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด”

  คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง (นายกสมาคมป้ายและโฆษณา) ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 • ให้การสนับสนุนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ “เอกลักษณ์ชาติไทย” @ กระทรวงวัฒนธรรม

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ได้ให้การสนับสนุนการขึ้นป้ายโฆษณา บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า (พงษ์เพชรแลนด์) เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาของกระทรวงวัฒนธรรม

 • นายกสมาคมร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยหนาว”

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจำนวน 10,000 บาท ให้กับท่านผอ.ไทวุฒิ ขันแก้ว (ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร)

 • เข้าพบ “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เพื่อหารือเรื่องการเพิ่มอัตราภาษีป้าย

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ผู้แทนสมาคมป้ายและโฆษณา (อาทิตยา นพคุณ) ได้เข้าเข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท่านจรินทร์ จักกะพาก) เพื่อหารือเรื่องการเพิ่มอัตราภาษีป้าย

 • ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Trade Association President Club (TAP)

  เข้าร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมในโครงการ TAP ครั้งนี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร (30410) ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

 • ให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการ PPTV MUAY THAI FIGHT NIGHT

  สมาคมป้ายและโฆษณาให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) ในรายการ PPTV MUAY THAI FIGHT NIGHT

 • ร่วมงาน ​​”SIGN ASIA EXPO – Bangkok LED & Digital Sign 2016”

  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงาน “SIGN ASIA EXPO – Bangkok LED & Digital Sign 2016” ซึ่งปี 2559 นี้นับเป็นปีที่ 14 ของงานเทรดโชว์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งวงการป้ายและโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Integrated Out…

 • ติดตั้งจอ LED เพื่อถวายความอาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ในนามนายกสมาคมป้ายและโฆษณา (นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีบริหารที่ 2559-2561 ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 • ประกาศขอความร่วมมือและร่วมถวายความอาลัย (จากสมาคมป้ายและโฆษณา)

  ในนามนายกสมาคมป้ายและโฆษณา (นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีบริหารที่ 2559-2561 ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 • ประชุม “ชาวป้ายร่วมฝ่าวิกฤตและหาทางออก กรณีเพิ่มอัตราภาษีป้าย 500%”

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ได้เชิญสมาชิกผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ “ชาวป้ายร่วมฝ่าวิกฤตและหาทางออก กรณีเพิ่มอัตราภาษีป้าย 500%”

 • เข้าพบคุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่

  เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00-11.30 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย Media Agency Association of Thailand (MAAT)

 • ประชุมหารือสมาชิก “เรื่องการเพิ่มอัตราภาษีป้ายโฆษณา 500%”

  เพื่อความรวดเร็ว และว่องไวต่อกระแสสังคม ที่มีผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการป้ายโฆษณา จากประเด็นข่าวร้อนแรง ของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ พาดหัวข่าวว่า “เพิ่มภาษีป้ายโฆษณา 500% หารายได้ 4.2 หมื่นล้านบาท เช็กบิลบ้านเช่าทั่วประเทศ” ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานั้น นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง)…

 • งาน ​​”จิบน้ำชายามบ่ายพร้อมรับฟังการแถลงนโยบายสมาคมฯ”

  นายกสมาคมฯ (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) กล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมงานฯ พร้อมแถลงนโยบายสมาคมฯ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy) พ.ศ. 2559-2561 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนสมาคมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ