Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

พิธีส่งมอบน้ำใจภายใต้โครงการ “แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” โดยกลุ่มสื่อนอกบ้าน @ 30-03-2562

พิธีส่งมอบน้ำใจภายใต้โครงการ “แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” โดยกลุ่มสื่อนอกบ้าน @ 30-03-2562
April 3, 2019 Frank

วัฒนธรรมของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนในสังคมปัจจุบัน เริ่มจะจางหายไปจากทุกครอบครัว และสังคม โดยถูกทดแทนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทุกคนเริ่มมีสังคมส่วนตัวมากขึ้น มีการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ลดการพึ่งพาบุคคลอื่น ลดการเอื้อเฟื้อต่อกันและกันลง ในอนาคตข้างหน้าหากมีการพัฒนาทางด้านวัตถุอย่างไม่หยุดยั้ง การพัฒนาหรือการปลูกฝังด้านจริยธรรม หรือคุณธรรมของสังคมไทยอาจลดลง และสุดท้ายจะลบเลือนไปจนแทบไม่รู้จักคำว่า “ให้” หรือ “แบ่งปัน” ให้กันอีกต่อไป

คำว่า แบ่งปัน เป็นคำที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้สึกอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  แต่เมื่อไรหรือการกระทำแบบไหนถึงจะเรียกว่าการแบ่งปัน และการแบ่งปันจะเริ่มต้นเมื่อไร เริ่มต้นอย่างไร และเริ่มต้นให้ใคร ควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองจากจิตสำนึก หรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการพร่ำบอกจากรุ่นสู่รุ่น

และในวันนี้ (30-03-2562) “คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง” (นายกสมาคมป้ายและโฆษณา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนทีมงานจิตอาสาทุกท่าน ในนามองค์กรหรือตัวแทนผู้ริเริ่มจัดทำโครงการ“แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” โดยกลุ่มสื่อนอกบ้าน รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มา ณ พื้นที่แห่งนี้ เพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการ สมาคมฯ และทีมงานเราได้รับมอบ “น้ำใจ” จากหลายๆ ท่านเพื่อส่งต่อ อาทิ

1. พันเอกมนตรี ธนาวรรณโอภาส /เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาญจนบุรี มณฑลทหารบกที่ 17
2. นายกองโท เสรี คงอยู่ / ผู้ใหญ่คนสำคัญที่รักและเคารพ ผู้ที่คอยชี้แนะและนำพาสมามคมฯ และทีมงานมา ณ โรงเรียนบ้านองหลุ
3. ผู้สนับสนุนหลักของโครงการฯ / บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา ทั้ง 40 รายที่มีเมตตาจิต ส่งมอบ “น้ำใจ” ต่อโครงการฯ
4. ทีมงานของคุณภาณุพงษ์ เดชด่าน และกลุ่มเพื่อนจาก จ.นครสวรรค์ ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดหา และแก้ปัญหาให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง
5. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่วยกันคนละไม้ละมือ ให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจทุกประการ

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ รวบรวมเป็นกำลังทรัพย์และเปลี่ยนแปลงเป็น “โอกาส” พร้อมที่จะ “แบ่งปัน” ให้แก่โรงเรียนบ้านองหลุ รวมทั้งคนในชุมชน สิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการ “แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” โดยกลุ่มสื่อนอกบ้าน คือ ความพยายามทำประโยชน์ไม่ใช่เพียงสุขใจแค่ 1 วันที่องค์กรเข้าพื้นที่ แต่สมาคมฯ และทีมงานมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำโครงการให้เด็กๆ และคนในชุมชนได้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้

1. จัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาล เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนมีน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
2. ในวันนี้…ที่นี้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอแล้ว นายกสมาคมฯ และทีมงานจิตอาสาพยายามคัดสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดให้โรงเรียนและชุมชนเพิ่มเติมอีก คือ จัดหาพันธุ์ไก่ไข่ + จัดหาพันธุ์พืชและไม้ผลยืนต้น ที่หลากหลาย (กว่า 20 ชนิด) เพื่อเพาะปลูกและใช้เป็นแหล่งอาหาร สำหรับหล่อเลี้ยงและดำรงชีพด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. ชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนทั้ง 73 คน
4. ชุดของว่างและขนมทานเล่น
5. ชุดน้ำอัดลมและโดนัท
6. ชุดยารักษาโรค

นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่พวกเราในนามสมาคมป้ายและโฆษณา และสมาชิกผู้ประกอบการได้ทำนั้นจะก่อเกิดประโยชน์ต่อทุกท่าน ณ ที่แห่งนี้ ตลอดจนโรงเรียนบ้านองหลุ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดคือ ผมและทีมงานจิตอาสาทุกคน ต่างได้รับความสุขอย่างท่วมท้น ที่ได้เห็นทุกท่านมีรอยยิ้มจาก “น้ำใจ” ที่เราทุกคน “มอบ” ให้เช่นกัน”