Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 17 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2562)

ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 17 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2562)
April 3, 2019 Frank

เรื่อง     ประกาศเตือนภัย  “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 17

เรียน    สมาชิกสมาคมป้ายโฆษณาทุกท่าน

เอกสารแนบท้าย  

  1. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2562)” ฉบับที่17 ลงวันที่ 03 เมษายน 2562

  2. ระวัง “พายุฤดูร้อน” วันนี้ถล่ม 41 จังหวัด! (แหล่งข่าว “The T้haiger” ลงวันที่ 03-04-2562)

  3. กฟน. ห่วงใย เตือนระมัดระวังพายุฤดูร้อน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (แหล่งข่าว “Thaipost” ลงวันที่ 03-04-2562)

สมาคมฯ ออกจดหมายแจ้งให้ท่านสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่าน ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น และเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบการโครงป้ายโฆษณาทุกท่าน จัดทำประกันภัยป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพย์สินของท่านจากภัยธรรมชาติดังกล่าว พร้อมเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงป้ายโฆษณา ประจำปี 2562 ในโครงการ SAFETY’19-20

ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2562)” ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 03 เมษายน 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่า จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สมาชิกเจ้าของโครงป้ายท่านใดสนใจร่วมโครงการ “ป้ายมั่นคงแข็งแรงประจำปี 2562”
(SAFETY’19-20) หรือ “จัดทำประกันภัยป้ายโฆษณา”
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “สมาคมป้ายและโฆษณา”
โทร 02-521-8255 หรือ 084-668-1993