Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 6 “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14-19 มีนาคม 2562)”

ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 6 “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14-19 มีนาคม 2562)”
March 14, 2019 Frank

เรื่อง     ประกาศเตือนภัย “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 6 (36/2019)

เรียน    สมาชิกสมาคมป้ายโฆษณาทุกท่าน

เอกสารแนบท้าย  

  1. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่6 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
  2. เตือน! พายุฤดูร้อนวันนี้ อีสาน-ตอ.รับมือฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชก-ลูกเห็บ(แหล่งข่าว “บ้านเมือง” ลงวันที่ 14-03-2562)

สมาคมฯ ออกจดหมายแจ้งให้ท่านสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่าน ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น และเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบการโครงป้ายโฆษณาทุกท่าน จัดทำประกันภัยป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพย์สินของท่านจากภัยธรรมชาติดังกล่าว พร้อมเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงป้ายโฆษณา ประจำปี 2562 ในโครงการ SAFETY’19-20

ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14-19 มีนาคม 2562)” ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ ในช่วงวันที่ 14-19 มีนาคม 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่า โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับผลกระทบในวันถัดไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแร สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับผลกระทบตามภาคต่างๆ

สมาชิกเจ้าของโครงป้ายท่านใดสนใจร่วมโครงการ “ป้ายมั่นคงแข็งแรงประจำปี 2562”
(SAFETY’19-20) หรือ “จัดทำประกันภัยป้ายโฆษณา”
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “สมาคมป้ายและโฆษณา
โทร 02-521-8255 หรือ 084-668-1993