Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 08-01-2562

เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 08-01-2562
January 10, 2019 Frank

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

10.30 น. @ เข้าพบคุณอดิศร ศุขะทัต / นายกสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด

11.30 น. @คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ / กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา และ กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรดีเคล จำกัด

15.30 น. @ เข้าพบท่านจุมพล สำเภาพล /อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพของวงการป้ายและโฆษณา