Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 04-01-2562

เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 04-01-2562
January 6, 2019 Frank

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

11.20 น. @ เข้าพบดร.พงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

13.30 น. @ เข้าพบคุณสมนึก สรรพาวัตร กรรมการผู้จัดการบริษัท แมจิก แล้มป์ จำกัด และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

15.30 น. @ เข้าพบผู้บริหาร POSTERSCOPE