Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

สมาคมป้ายและโฆษณา ร่วมกับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สมาคมป้ายและโฆษณา ร่วมกับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
November 13, 2017 dhammarong


ว่าด้วยเรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดทำประกันภัยของสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา” เพื่อผลักดันและสร้างมูลค่าทางธุรกิจของสมาชิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านให้มีศักยภาพและยั่งยืน พิธีลงนามดังกล่าวฯ จัดขึ้นภายในงานแสดงสินค้านานาชาติ SIGN ASIA EXPO 2017 – BANGKOK LED & DIGITAL SIGN 2017 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.– 16.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 2


นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา กล่าวว่า “สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้าน (OOH) ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโครงป้ายโฆษณา จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันและส่งเสริมให้สมาชิกผู้ประกอบการจัดทำประกันภัยป้ายโฆษณา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านและสื่อกลางแจ้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาส่งเสริมภาคธุรกิจให้ได้มีการทำประกันภัยในราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการป้ายโฆษณาและประชาชนทั่วไปครับ”


​ด้านนายณัฐวุฒิ งานภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “อาคเนย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสมาคมป้ายและโฆษณาในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อสมาชิกผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก และเพิ่มความคุ้มค่าต่อผู้เอาประกันภัย เพราะมีการทดแทนการสูญเสียรายได้ในระหว่างการซ่อมแซมป้าย ซึ่งจุดเด่นนี้จะสามารถเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางธุรกิจของสมาชิก รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลทั่วไปโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ”


ความร่วมมือในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันดีงามของการทำงานร่วมกันของทั้งสององค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่มุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้านได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของโครงสร้างป้ายโฆษณา พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการประกันภัยอย่างครบครันขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : postthailandnews.com