Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
May 7, 2017 dhammarong

ตามที่สมาคมป้ายและโฆษณา ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมป้ายและโฆษณาแล้ว อีกทั้งนับเป็นจังหวะเวลาอันดีที่สมาชิกทุกท่าน จะได้มาพบปะสังสรรค์อัพเดทเรื่องราวต่างๆ ด้วยกัน

ในนามนามยกสมาคมป้ายและโฆษณา (นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ อีกทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน ต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะบริหารงานให้องค์กรสมาคมฯ ที่ชื่อว่า “สมาคมป้ายและโฆษณา” เป็นศูนย์กลางของสมาชิก มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา ส่งเสริมโอกาส พัฒนาศักยภาพ และนำพาสมาชิกประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Digital Technology ได้เข้ามามีบทบาท กลืนกินทุกอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการ (รวมทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย) ทั้งหลายจำเป็นต้อง “ปรับตัว” และ “ปรับคิด” ตลอดจน “ปรับกระบวนทัศน์” ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง จากการถาโถมของคลื่นเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

การนี้ สมาคมป้ายและโฆษณา จึงมีแนวคิดจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “สื่อใหม่ : สื่อสารให้ตรงใจผู้บริโภค (New Media 360 องศา)” เพื่อเป็นแนวทาง หรือ Model ในการปรับกลยุทธ์ สื่อนอกบ้านต่อสมาชิกผู้ประกอบการให้ก้าวทันเทคโนโลยี และในการจัดประชุมครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ ทั้งความรู้ความสามารถ ต่างเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงสื่อโฆษณา (Out Of Home Media) มาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิด โอกาส ประสบการณ์ และความเป็นไปได้ต่อธุรกิจสื่อนอกบ้านในยุคปัจจุบันนี้ อาทิเช่น
– คุณชุตินธรา วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
– คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
– คุณศศิศ สุวรรณปากแพรก กรรมการผู้จัดการ Anyi Media ผู้เชี่ยวชาญด้าน Interactive Installation
– ท่านสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ ในแวดวงโฆษณา คุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT)

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงานประชุม AGM'60

ภาพบรรยากาศ สัมมนา News Media 360 องศา

ภาพบรรยากาศในงาน AGM'60

Slide Presentation AGM'60

ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมการ ประชุมฯ กว่า 105 ท่าน และสมาชิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2560 จำนวน 50 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท โคแมส จำกัด
2. บริษัท จีเทคโปรดักส์ จำกัด
3. บริษัท เจ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
4. บริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
6. บริษัท ที บี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
7. บริษัท ที.พี.เอส มีเดีย จำกัด
8. บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด
9. บริษัท ไทย บิลบอร์ด จำกัด
10. บริษัท นิวส์ สตอรี่ จำกัด
11. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV HD 36)
12. บริษัท บิลบอร์ด ดีดี จำกัด
13. บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด
14. บริษัท บีพีเอส ยูไนเต็ด จำกัด
15. บริษัท โปรดีเคล จำกัด
16. บริษัท พี.เค.อาร์ต จำกัด
17. บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
19. บริษัท โฟร์ซิสเตมส์ จำกัด
20. บริษัท มัลติไซน์ จำกัด
21. บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
22. บริษัท มีเดีย บ๊อกซ์เซสส์ จำกัด
23. บริษัท มีเดีย วิช จำกัด
24. บริษัท แมจิก แล้มป์ จำกัด
25. บริษัท แมดมาเนีย จำกัด

26. บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด
27. บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด
28. บริษัท โรจน์แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
29. บริษัท ลีโอ บอร์ด จำกัด
30. บริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จำกัด
31. บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท เวอธ อินโนเวชั่น จำกัด
33. บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด
34. บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด
35. บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)
36. บริษัท สมาร์ทโฟกัส จำกัด
37. บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด
38. บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
39. บริษัท ออล อะเบาท์ มีเดีย จำกัด
40. บริษัท อาคาเดีย แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
41. บริษัท อาณาจักรโบรกเกอร์ประกันภัย จำกัด
42. บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส(ประเทศไทย) จำกัด
43. บริษัท เอ็กซ์ตรีม มีเดีย พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
44. บริษัท แอดซ์ เจ้าพระยา จำกัด
45. บริษัท แอลอีดี บิ๊ก จำกัด
46. บริษัท โอซายน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
47. บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด
48. บริษัท ไอบริก จำกัด
49. บริษัท เฮเซิล แอนด์ แอชเชอร์ จำกัด
50. หจก.เซ้าเทิร์น มีเดีย