Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมตรวจสอบค่าความสว่างของจอ LED กับผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (ท่านไทวุฒิ ขันแก้ว) ครั้งที่ 2

สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมตรวจสอบค่าความสว่างของจอ LED กับผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (ท่านไทวุฒิ ขันแก้ว) ครั้งที่ 2
September 12, 2016 dhammarong

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559   เวลา 15.00-20.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) และคณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา พร้อมผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (ท่านไทวุฒิ  ขันแก้ว) และคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการ กทม.   ได้ร่วมกันตรวจวัดค่าความสว่างของจอ LED ณ บริเวณป้ายโฆษณา The Street รัชดา