Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

สมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังการแนะนำ CEO คนใหม่ของทางบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

สมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังการแนะนำ CEO คนใหม่ของทางบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
September 12, 2016 dhammarong

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559   เวลา 10.30 น.  ที่ผ่านมา คณะผู้แทนสมาคมป้ายและโฆษณา ได้รับเกียรติจาก บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ให้เข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ของ CEO ท่านใหม่ของ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ