Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ร่วมตรวจสอบค่าความสว่างจอ LED กับ ผอ.โยธา

ร่วมตรวจสอบค่าความสว่างจอ LED กับ ผอ.โยธา
August 1, 2016 dhammarong

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) คณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา พร้อมผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (ท่านไทวุฒิ ขันแก้ว) และคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการ กทม. ได้ร่วมกันตรวจวัดค่าความสว่างของจอ LED ณ บริเวณป้ายโฆษณา หน้าอาคาร TC GREEN ถนนพระราม 9
ซึ่งเครื่องมือวัดค่าความสว่างดังกล่าวสนับสนุนโดยสมาคมป้ายและโฆษณา ส่วนเครื่องมือหนัก รถเครนพร้อมกระเช้าคนขับ ทาง กทม.เป็นฝ่ายจัดเตรียมมาเพื่อสนับสนุน ทั้งสองฝ่ายให้ช่างเทคนิค ขึ้นไปทำการตรวจวัดเพื่อหาค่าความสว่าง เป็นแนวทางกำหนดความสว่างของแสง มิให้สว่างเกินไปจนสร้างการรบกวนต่อสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนการดำเนินการร่วมกันครั้งนี้ พยายามจะหาค่าความสว่างที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลใช้ประกอบการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือข้อกฎหมาย ที่บังคับใช้กับเจ้าของผู้ครอบครองป้ายโฆษณาไว้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต่อไป