Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ร่วมแสดงความยินดีคุณมารุต อรรถไกวัลวที

ร่วมแสดงความยินดีคุณมารุต อรรถไกวัลวที
July 6, 2016 dhammarong

“นายกสมาคมป้ายและโฆษณา และคณะกรรมการสมาคมฯ
เข้าร่วมงานยินดีปรีดากับคุณมารุต อรรถไกวัลวที”

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ.ห้อง ฟังก์ชั่น ซิก ชั้น 6
โรงแรม สยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ

นายกสมาคมฯ ถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน