Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

News & Activities

 • สมาคมป้ายและโฆษณาเข้าพบเข้าพบคุณธีระ หมั่นมาก ผู้แทนสมาคมการค้าเพื่อนผู้ผลิตป้ายอิงค์เจ็ทไทย (AFT) (เครือข่ายพันธ์มิตรสมาคมฯ)

  เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 15.00-16.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบคุณธีระ หมั่นมาก ผู้แทนสมาคมการค้าเพื่อนผู้ผลิตป้ายอิงค์เจ็ทไทย (AFT) ณ บจก. จีเอ็นที อิงค์เจ็ท…

 • สมาคมป้ายและโฆษณาเข้าพบคุณเสริมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ (เครือข่ายพันธมิตรสมาคมฯ)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบคุณเสริมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ เจ้าของร้านบีเอสเอ บางแสนและผู้นำกลุ่ม Facebook “ความรู้งานป้ายมือใหม่” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการอิงค์เจ็ทและSignage เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

 • สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมตรวจสอบค่าความสว่างของจอ LED กับผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (ท่านไทวุฒิ ขันแก้ว) ครั้งที่ 2

  เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00-20.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) และคณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา พร้อมผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (ท่านไทวุฒิ ขันแก้ว) และคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการ กทม. ได้ร่วมกันตรวจวัดค่าความสว่างของจอ LED ณ…

 • นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่แห่งวงการป้าย

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่แห่งวงการป้ายโฆษณา เพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษางานสมาคมฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เข้าพบ คุณพรทิพย์ โล่รัตนเสน่ห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.พี.เอส มีเดีย จำกัด

 • สมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังการแนะนำ CEO คนใหม่ของทางบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา คณะผู้แทนสมาคมป้ายและโฆษณา ได้รับเกียรติจาก บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ให้เข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ของ CEO ท่านใหม่ของ บริษัท วีจีไอ โกลบอล…

 • ร่วมตรวจสอบค่าความสว่างจอ LED กับ ผอ.โยธา

  เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) คณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา พร้อมผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (ท่านไทวุฒิ ขันแก้ว) และคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการ กทม. ได้ร่วมกันตรวจวัดค่าความสว่างของจอ LED ณ…

 • ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่เหมาะสม

  สมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่เหมาะสม”

 • นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่แห่งวงการป้ายโฆษณา เพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษางานสมาคมฯ

 • ร่วมงาน Modern Sign & LED 2016

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Modern Sign & LED 2016 นับได้ว่าเป็นการต่อยอด เพิ่มรอบความถี่ในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ฮอลล์ 105 ไบเทค…

 • เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจุมพล สำเภาพล

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบท่านจุมพล สำเภาพล (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษาแนวทางการดำเนินงานสมาคมฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 • ประชุมร่วมกับผอ.กองควบคุมอาคารและคณะเพื่อหารือเรื่องความสว่างจอ LED กรณีศึกษา

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม หารือ ประเด็น “การควบคุมความสว่างของจอ LED” ร่วมกับผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (นายไทวุฒิ ขันแก้ว) และคณะ ประกอบด้วย ….

 • ร่วมแสดงความยินดีคุณมารุต อรรถไกวัลวที

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานยินดีปรีดา “คุณมารุต อรรถไกวัลวที” ขึ้นดำรงตำแหน่ง Vice Chairman ของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่…

 • ประชุมหัวข้อประเด็นร้อนฉ่า เรื่อง LED ที่ต้องหาทาง (ด่วน!!!) ออก

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้กำหนด จัดประชุมหารือประเด็นเรื่อง LED “เพื่อเสนอทิศทางการควบคุมความสว่างของจอ LED ร่วมกันกับสมาชิก และนำเสนอต่อ ผอ.กองควบคุมอาคาร ในการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับสมบูรณ์ต่อไป”

 • ประชุมกรรมการ ASPA เพื่อหารือทางออกเรื่อง LED ก่อนวันนัด ผอ.กองควบคุมอาคาร

  คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง พร้อมคณะทำงาน กำลังประชุมหารือแนวทางการควบคุมความสว่าง ก่อนที่จะนัดสมาชิกสมาคมฯ มาประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

 • ร่วมประชุมหารือการควบคุมความสว่างของจอ LED กองควบคุมอาคาร

  คุณศักดิ์สิน ทวีอภิรดีทองคำ (ปฎิคมสมาคมฯ ) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมร่วมกับ ผอ.กองควบคุมอาคาร นายไทวุฒิ ขันแก้ว (ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา ) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เพื่อหาแนวทางควบคุมความสว่าง จอ LED

 • ร่วมแสดงความยินดีนายกสมาคมสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

  คุณจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย อุปนายสมาคมฝ่ายต่างประเทศ ของสมาคมป้ายและโฆษณา ปฏิบัติภารกิจแทนนายกสมาคมฯ โดยเป็นผู้แทนสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันการพิมพ์ไทย 2559 พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

 • เข้าร่วมประชุม Focus group กับกระทรวงวัฒนธรรม

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ปีบริหารที่ 2559-2561 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม Focus Group Interview เพื่อนิยามความหมาย “สื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์” ณ ห้องประชุมชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมป้ายและโฆษณา ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (AGM’59) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสมาคมฯ พร้อมด้วยจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมป้ายและโฆษณาปีบริหารที่ 2559-2561 ณ ห้องแกรนด์ รัชดา บอลรูม ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค…

 • กิจกรรม สมาคมป้ายและโฆษณา ปี 2558

  สรุปกิจกรรมสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

 • ประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 9/ ครั้งที่2

  ในช่วงวันที่ 29-30 เมษายน 2559 บริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางแห่ง โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และ บางพื้นที่จะมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่าง จากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง

 • ประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 9/ ครั้งที่1

  ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุฤดูร้อนบริเวณ ประเทศไทยตอนบน” ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยมีสาระสำคัญ คือ ในช่วงวันที่ 20-21 เมษายน 2559 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

 • ประชาสัมพันธ์งาน Sign Asia Expo 2016 & BANGKOK LED & DIGITAL SIGN 2016

  บริษัท ไอบริก จำกัด ผู้ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้า SIGN ASIA EXPO 2016 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 14 ภายใต้แนวคิด “AEC CONNECTION GATEWAY” พร้อมกันกับงาน BANGKOK LED & DIGITAL SIGN…

 • ประชาสัมพันธ์งาน MODERN SIGN & LED 2016

  สมาคมฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งาน Modern Sign & LED 2016 (งานดี งานเด่น มีประโยชน์โดยตรงต่อแวดวงป้ายและโฆษณา) เป็น “งานใหม่ล่าสุด…..ที่พลาดไม่ได้ ของตัวจริง วงการป้าย – การโฆษณาและการออกแบบตกแต่งแห่งปี 2559 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่…

 • ทำบุญเลี้ยงพระขึ้นสำนักงานสมาคมฯ

  ​ในนาม​สมาคมป้ายและโฆษณา + สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา +​ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย + ชมรมสื่อนอกบ้าน + บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด​ ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ และกำหนดให้มีพิธีการทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่​ เพื่อความเป็นสิริมงคล ​วัน-เวลา –> ​ในวัน​​ศุกร์ที่ 1​ เมษายน…

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการป้ายมั่นคงแข็งแรง ปี 2559 (SAFETY’16-17)

  สมาคมป้ายและโฆษณา ได้ดำเนินการโครงการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงต่อเนื่องขึ้น และเพื่อณรงค์การดำเนินโครงการประจำปี 2559 หรือ SAFETY’16-17 อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของโครงป้ายโฆษณา อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและบุคคลโดยทั่วไปเลือกใช้ป้ายโฆษณาที่เหมาะสม