Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

News & Activities

 • ประกาศเลื่อน!! –>> งาน “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (AGM’63)” + “เลือกตั้งนายกสมาคมฯ”

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ได้ตระหนักถึงวิกฤตการรับมือกับสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนได้คำนึงถึงความปลอดภัยของท่านสมาชิกสมาคมฯ อันมีความสำคัญสูงสุด และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล จึงพิจารณาเลื่อนกำหนดการ “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (AGM’63) พร้อมการเลือกตั้งนายกสมาคมปีบริหารที่ 2563-2565” ออกไปและจะแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าในโอกาสต่อไป ในนามนายกสมาคมป้ายและโฆษณาต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ในเร็ววัน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนสมาคมป้ายและโฆษณามาโดยตลอด พร้อมทั้งเข้าใจถึงความจำเป็นดังกล่าว

 • ขอเชิญร่วมงาน –> “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563″ (AGM’63) + “เลือกตั้งนายกสมาคมฯ” @ 24-03-2563

  !! Movement of Change for ASPA !! ..ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้าน OOH เพื่อสิทธิ เพื่อประโยชน์ เพื่อหนทางรอดของธุรกิจท่าน..

 • ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 6 (32/2563) “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

  สมาคมฯ ออกจดหมายแจ้งให้ท่านสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่าน ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 6 (32/2563) (มีผลกระทบถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

 • ประกาศเชิญชวนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง –> “นายกสมาคมป้ายและโฆษณา” @ ปีบริหาร 2563-2565

  ด้วยสมาคมป้ายและโฆษณา จะดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ครบวาระ คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ จึงได้ออก ประกาศเชิญชวนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง “นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ประจำปี 2563-2565” เพื่อให้การบริหารงานสมาคมฯ เป็นไปด้วยความราบรื่นและดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ อันจะเป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมฯ เจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการสืบไป

 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “MAAT 2020 Industry Update” @ 09-03-2563

  สำหรับเดือนมีนาคม 2563 นี้ –> ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการสื่อนอกบ้าน” ร่วมงาน 2020 (Media) Industry Update เพื่อรับฟังถึงทิศทางการเติบโต และความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อโฆษณาในปี 2020 นอกจากนี้ MAAT ยังได้จัดทำข้อมูล Media Inflation…

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2563 @ 07-02-2563

  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 ดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์ ->> โครงการ “ซอฟต์แวร์ดีไซน์ทางเลือกใหม่” @ ถูกราคา & ถูกลิขสิทธ์

  สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ที่ท่านนายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ตั้งใจ คัดสรร และ ส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการป้ายโฆษณา

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2563 @ 31-01-2563

  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2563 @ 30-01-2563

  มื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่+ ตรุษจีน 2563 @ 23-01-2563

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 พร้อมส่งคำอวยพร ความเคารพสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน…

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่+ ตรุษจีน 2563 @ 22-01-2563

  เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 พร้อมส่งคำอวยพร ความเคารพสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน…

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่+ ตรุษจีน 2563 @ 21-01-2563

  เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 พร้อมส่งคำอวยพร ความเคารพสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน…

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่+ ตรุษจีน 2563 @ 20-01-2563

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 พร้อมส่งคำอวยพร ความเคารพสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน…

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่+ ตรุษจีน 2563 @ 17-01-2563

  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 พร้อมส่งคำอวยพร ความเคารพสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน…

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่+ ตรุษจีน 2563 @ 16-01-2563

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 พร้อมส่งคำอวยพร ความเคารพสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน…

 • Brand Print Thailand gathers momentum for 2020 | Show Bulletin #3

  เมื่อนับเวลาไปถึงปีหน้านั้น งาน Brand Print Thailand 2020 ก็เหลือเวลาเพียง 5 เดือนเท่านั้นที่จะได้เผยโฉมสู่สายตาสาธารณชนแล้ว ดังนั้น เราจึงขอใช้ช่วงเวลานี้นำเสนอข่าวสารความคืบหน้าของงานและวงการมาให้ท่านๆ ได้รับทราบกันสักเล็กน้อย งาน Brand Print มุ่งเป้าหลักไปที่การเติบโตของวงการพิมพ์ อาทิ จุดขายของงานกราฟฟิก การทำให้งานกราฟฟิกแตะตาในเวลาสั้นๆ

 • สารอวยพรปีใหม่ 2563 (HAPPY NEW YEAR 2020) –> จาก “คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง” / นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA)

  ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่สมาชิกทุกท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุขสันต์ เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี 2563 การงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้า รวมทั้งขอให้มีความสุขกับครอบครัวของท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไป สวัสดีปีใหม่ !

 • ร่วมงานพิธีเปิด “SIGN ASIA EXPO 2019 – APPPEXPO THAILAND 2019” @ 14-11-2562

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิด “SIGN ASIA EXPO 2019 – APPPEXPO THAILAND…

 • “ไอบริก” เปิดเวทีเทรดโชว์นวัตกรรมป้ายและสื่อโฆษณาอันดับ 1 “SIGN ASIA EXPO 2019” @ 14-17 พฤศจิกายน 2562

  “ไอบริก” เปิดเวทีเทรดโชว์นวัตกรรมป้ายและสื่อโฆษณาอันดับ 1 “SIGN ASIA EXPO 2019 & APPPEXPO THAILAND” ครบเครื่องเรื่องธุรกิจป้าย–สื่อโฆษณา–การพิมพ์ดิจิตอล

 • งานแสดงสินค้า “BRAND PRINT THAILAND & LABELEXPO SOUTHEAST ASIA 2020” @ 7-9 MAY 2020

  ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการสื่อนอกบ้าน” เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อ….. พบกับงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่นำเสนอเทคโนโลยี การพิมพ์ + สื่อส่งเสริมการขายและเพื่อการสร้างแบรนด์ “BRAND PRINT THAILAND & LABELEXPO SOUTHEAST ASIA 2020” Brand Print Thailand 2020…

 • เตรียมตัวเลือก “ช็อป” และ “ใช้” สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการป้ายโฆษณา @ Sign Asia Expo 2019

  สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ที่ท่านนายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ตั้งใจคัดสรร และ ส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการป้ายโฆษณา ….ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการสื่อนอกบ้าน” เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อ…….เลือก “ช็อป” และ “ใช้”.. ของดี-ราคาถูก สำหรับผู้ประกอบการป้ายโฆษณา…

 • ให้สัมภาษณ์นักข่าว นสพ.ประชาชาติธุรกิจ “แนวโน้มและการปรับตัวของธุรกิจป้ายและโฆษณา” @ 05-10-2562

  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ทีมนักข่าวจากนสพ.ประชาชาติธุรกิจ(ทีมข่าวศรษฐกิจ) ได้ขอเข้าพบนายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ณ The Brio คอมมูนิตี้ มอลล์ / พุทธมณฑลสาย 4 เพื่อสัมภาษณ์นายกสมาคมป้ายและโฆษณา พร้อมจัดทำสกู๊ปข่าว โดยประเด็นหัวข้อที่สัมภาษณ์ได้แก่ 1.ภาพรวมของธุรกิจป้ายและโฆษณา…

 • ประชาสัมพันธ์ –>> เตรียมตัวปรับโฉมธุรกิจของคุณด้วย Digital Transformation @ InfoComm Southeast Asia 2020

  สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ที่จัดโดยองค์กรพันธมิตรของสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ….ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการสื่อนอกบ้าน” เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อ….ก้าวสู่เส้นชัยด้วยเทคโนโลยีที่จะปฏิรูปธุรกิจของคุณได้ที่งาน “InfoComm Southeast Asia 2020” ( Reshape your business with…

 • (ประชาสัมพันธ์) เชิญร่วมสัมมนา “การทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงด้วยความปลอดภัย” (ฟรี!!!)

  สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ประจำเดือนกันยายน 2562 ที่จัดโดยองค์กรพันธมิตรของสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการสื่อนอกบ้าน” ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “การทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงด้วยความปลอดภัย” !!ฟรี !! …เฉพาะสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณาเท่านั้นนะคะ ….

 • เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ “คุณแม่วรรณา เข็มทอง” (คุณแม่ของคุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมฯ) @ 10-08-2562

  สมาคมป้ายและโฆษณา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ “คุณแม่วรรณา เข็มทอง” (คุณแม่ของคุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง ) นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ผู้วายชนม์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตลอดจนสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปในครั้งนี้

 • ประชาสัมพันธ์ – ขอเชิญร่วมงาน Pack Print International 2019 @ 18-21 กันยายน 2562

  ….ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการสื่อนอกบ้าน” เตรียมพบกับ….. …งานบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…ภายใต้ชื่อ “Pack Print International 2019” แพ็ค พริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019: งานแสดงสินค้าด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี 2007 เป็นงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ที่จะมารวมตัวกันภายในงาน แพ็ค…

 • ร่วมงานงาน InfoComm Southeast Asia 2019 President’s Luncheon @ 16-05-2562

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ได้รับเกียรติจากผู้จัดงาน InfoComm Southeast Asia 2019 เข้าร่วมงาน “InfoComm Southeast Asia 2019 President’s Luncheon” เพื่อรับโล่ห์เกียรติคุณ…

 • ร่วมงานสัมมนารับฟังความเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding)-รฟท. @ 14-05-2562

  เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ซึ่งเป็นโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และจัดทำร่างเอกสารประกอบการจัดจ้างเอกชนในการบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ โดยมีนายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อนำข้อคิดเห็นของภาคเอกชนที่สนใจร่วมลงทุน…

 • ร่วมงานสวดพระอธิธรรมศพ “คุณประทีป เลิศหัตถศิลป์” FOURART @ 30-04-2562

  เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมงานสวดพระอธิธรรมศพ “คุณประทีป เลิศหัตถศิลป์” เพื่อให้เกียรติและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านผู้ใหญ่คนสำคัญแห่งวงการป้ายโฆษณา “คุณประทีป เลิศหัตถศิลป์” {บิดาคุณปิติ เลิศหัตถศิลป์/สามีคุณสมบัติ วัฒนไทย กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 26…

 • ร่วมงาน 2019 (Media) Industry Update “Transformation” @ 25-04-2562

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ได้เข้าร่วมงาน 2019 (Media) Industry Update “Transformation” เมื่อเวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดชั้น…