Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ร่วมบรรยายถึงทิศทางตลาดสื่อโฆษณานอกบ้าน ปี 2567 ในงาน MAAT

นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ร่วมบรรยายถึงทิศทางตลาดสื่อโฆษณานอกบ้าน ปี 2567 ในงาน MAAT
March 5, 2024 dhammarong

กรุงเทพฯ – 21 กุมภาพันธ์ 2567 – สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ร่วมจัดงานสัมมนา 2024 Media Industry Update “Emerging – OOH Commerce” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก

โดยคุณพาขวัญ วงศ์พลทวี นายกสมาคมป้ายและโฆษณา ในฐานะตัวแทนสมาคมป้ายและโฆษณา(ASPA) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมตลาดสื่อนอกบ้านไทยในปี 2567

มูลค่าตลาดสื่อโฆษณาไทยปี 2567 เติบโต 2.6%

งานสัมมนาครั้งนี้ คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดสื่อโฆษณาไทยปี 2567 จะเติบโต 2.6% คิดเป็นมูลค่ารวม 114,447 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตมีดังนี้:

  • การเติบโตของสื่อดิจิทัล: คาดการณ์การเติบโต 10% สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น
  • การกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ ใกล้เคียงกับช่วงก่อน COVID-19:
  • สื่อนอกบ้าน: คาดการณ์การเติบโต 8% สอดคล้องกับผู้คนกลับออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น 100%
  • สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit): คาดการณ์การเติบโต 8% สอดคล้องกับการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า BTS และ MRT ทำให้เกิดสื่อโฆษณานอกบ้านระบบดิจิทัลรูปแบบใหม่

มุ่งสู่ยุค OOH Commerce

งานสัมมนาครั้งนี้ ยังได้นำเสนอแนวโน้มของตลาดสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) ที่กำลังมุ่งสู่ยุค OOH Commerce ซึ่งผสมผสานการโฆษณากับการขายเข้าด้วยกัน รูปแบบใหม่นี้ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้าง conversions ได้ดีขึ้น

ASPA ผลักดันแก้ไขเรื่องภาษีป้าย

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของตลาดสื่อโฆษณานอกบ้าน คุณพาขวัญร่วมกับสมาคมป้ายและโฆษณา กำลังเร่งผลักดันและแก้ไข เรื่องภาษีป้าย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสมเหตุสมผลมากขึ้น เพื่อประโยชน์กับในอุตสากรรมการแข่งขันและประโยชน์กับทางลูกค้า